Kindly Listen: กรุณาฟังให้จบ

1)

มี เวลา สัก [un] สองสาม นาที ไหม ถ้า เธอ ไม่ ยุ่ง อะไร ขอ ฉัน คุย ด้วย สองสาม คำ

2)

มี เรื่อง ค้าง ใจ มากมาย อยู่ เป็นล้าน คำ ย่อ มา แล้ว เหลือ แค่ สั้นๆ แค่ ที่ มัน สำคัญ จริงๆ

3)

กรุณา ฟังๆ ฉัน ให้ จบๆๆ แล้ว จะ บวก จะ ลบ ก็ ตาม ใจ

4)

ถ้า เธอ มี เวลา พอให้ รบกวน ได้ ช่วย ฟัง ความในใจ สัก นิดนึง

5a)

หลับตา ลง ก็ เห็น แต่ ใบหน้า

5b)

เธอ กี่ เช้า ตื่น มา ก็ เจอ ว่า คิดถึง

6a)

เธอ อยู่ เป็น ประจำ ใจ มัน ก็ ลอ ยอ อก ไปหา เธอ อยู่

6b)

ทุก เช้า ค่ำ ไม่ รู้ จะ ทำ ยังไง

7)

อยาก มี เธอ อยู่ เคียงข้าง กาย ให้ เธอ เป็น

8)

คนรัก คน สุดท้าย ตลอด-ชีวิต ไม่ คิด ให้

9)

ใคร แค่ เธอ ผู้เดียว ที่ ใจ ฉัน เห็นว่า ใช่

10)

ถ้า ยัง ไม่มี ผู้ใด ได้ใจ

11)

ก็ ถือ โอกาส ตรงนี้ บอก กัน ซะ เลย

12)

จะ คิด ยังไง กับ ฉัน ก็แล้วแต่ เธอ

13)

background music…

14)

เก็บ มานาน มาก จน ล้น ใจ อย่างนี้

15)

ก็ เพราะ คิดว่า เธอ มี แฟน อยู่ แล้วก็ เลย ไม่กล้า

16)

แต่ ก็ นะ เกิน ห้ามใจ ที่รัก มากกว่า

17)

ห้าม ต่อไป เดี๋ยวกลาย เป็นบ้า

18)

อย่า เพิ่ง หาว่า ฉัน มากมาย

REPEAT…

3)

กรุณา ฟังๆ ฉัน ให้ จบๆๆ แล้ว จะ บวก จะ ลบ ก็ ตาม ใจ

4)

ถ้า เธอ มี เวลา พอให้ รบกวน ได้ ช่วย ฟัง ความในใจ สัก นิดนึง

5a)

หลับตา ลง ก็ เห็น แต่ ใบหน้า

5b)

เธอ กี่ เช้า ตื่น มา ก็ เจอ ว่า คิดถึง

6a)

เธอ อยู่ เป็น ประจำ ใจ มัน ก็ ลอ ยอ อก ไปหา เธอ อยู่

6b)

ทุก เช้า ค่ำ ไม่ รู้ จะ ทำ ยังไง

7)

อยาก มี เธอ อยู่ เคียงข้าง กาย ให้ เธอ เป็น

8)

คนรัก คน สุดท้าย ตลอด-ชีวิต ไม่ คิด ให้

9)

ใคร แค่ เธอ ผู้เดียว ที่ ใจ ฉัน เห็นว่า ใช่

10)

ถ้า ยัง ไม่มี ผู้ใด ได้ใจ

11)

ก็ ถือ โอกาส ตรงนี้ บอก กัน ซะ เลย

Ending)

จะ คิด ยังไง กับ ฉัน ก็แล้วแต่ เธอ

Instrumental only (piano)…