wire transfer

2 posts

วิธีที่ดีที่สุดในการส่งเงินไปประเทศไทยจากต่างประเทศ

(ดูบทความต้นฉบับในภาษาอังกฤษ) การส่งเงินไปประเทศไทยนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย มีค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศและยังมีค่าธรรมเนียมที่ซ่อนอยู่ในอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากต่างประเทศไปที่ไทย บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจในเรื่องนี้และช่วยให้โอนเงินได้เร็วขึ้นพร้อมกับค่าธรรมเนียมที่ถูก นอกการการโอนเงินทางธนาคารแล้วยังมีหลายทางที่สามารถส่งเงินจากต่างประเทศไปที่ประเทศไทยได้ เป็นทางเลือกที่เร็วขึ้น จ่ายค่าธรรมเนียมน้อยลง แต่ก็มีข้อเสียด้วยเช่นกัน ข้อมูลในบทความนี้มาจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเอง หากกรณีของคุณแตกต่างกับผม ผมแนะนำให้สอบถามกับทางธนาคารหรือบริษัทที่คุณเลือกใช้บริการเพื่อรับทราบเงื่อนไขเสียก่อน และไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีไหนก็ย่อมมีบางอย่างที่คุณต้องใส่ใจ หากใครสนใจที่อยากจะทราบเพียงแค่ว่าวิธีไหนคือวิธีที่ง่ายที่สุดในการโอนเงินมายังประเทศไทย วิธีง่ายๆคือการใช้บริการเวปที่มีชื่อว่า Monito.com โดยเราสามารถเปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียมต่างๆได้จากเวปไซต์นี้ ค่าธรรมเนียมการโอน หลายบริษัทมีวิธีคิดค่าธรรมเนียมในการโอนเงินมายังประเทศไทยที่แตกต่างกัน เช่น บางบริษัทหรือธนาคารจะมีค่าธรรมเนียมที่คงที่ ไม่ว่าเราจะโอนเงินมายังประเทศไทยแค่ไหนมากแค่ไหนก็ตามแต่ บางที่ อาจจะคิดค่าธรรมเนียมตามอัตราจำนวนเงินที่เราโอน ซึ่งยิ่งเราโอนเงินมากเท่าไหร่ เราจะเสียค่าธรรมเนียมมากขึ้นเท่านั้น … Read more